ON AIR
Tôi
Trò chuyện:
Trạng thái trò chuyện của tôi:
Sẵn có
Không quấy rầy
Hiện trong danh sách trò chuyện của tôi:
Phổ biến nhất
Tất cả các liên hệ
Các tùy chọn của tôi:
Hiện người dùng trực tuyến trước tiên
Ẩn người dùng ngoại tuyến
Danh sách trò chuyện nhỏ
Danh sách trò chuyện vừa
Danh sách trò chuyện lớn
Kích hoạt thông báo âm thanh
Cho phép các thông báo trên màn hình
Kích hoạt video-chat (Beta version)
Kích hoạt tính năng Ti Vi Web cục bộ của tôi (Beta version)
Mời bạn

vũng tàu

Ba Ria
  • Ba Ria
  • Bà Rịa - Vũng Tàu 43
  • Đông Nam Bộ
  • Việt Nam
+ 70km+ 150km+ 250km
Thay đổi địa điểm
Vũng tàu
Theo dõi tìm kiếm này
Không có kết quả nào cho địa điểm này. Các kết quả 47km xung quanh.
  • Liên quan
  • Tính phổ biến
  • Ngày
  • Giá cả
• Nhập vào Mã Vùng cho địa điểm Nhập vào Mã Vùng cho địa điểm
• Giá cả
Chọn
• NgàyChọn
Các tùy chọn bổ sung
Tin nhắn quá dài
Đăng
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Lead Civil Engineer in Condensate Processing Plant Extensive oil & gas experience appropriate to the project (at least 15 years working experience in oil & gas and used to be in Lead Civil Engineer position of at least 3 projects of similar nature).
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Lead Mechanical Engineer in Condensate Processing Plant Extensive oil & gas experience appropriate to the project (at least 15 years working experience in oil & gas and used to be in Lead Mechanical Engineer position of at least 3 projects of similar nature).

vũng tàu

:

mechanical engineer

099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Instrument Draftsman in the Oil & Gas industry Responsibilities Ensures qualitative and timely production of drawings. Requirements Technical Diploma or High School Graduate with Drafting Training Certificates Experience with Autocad and/or Microstation
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Project Manager in the Oil & Gas industry Responsibilities - Responsible for On-shore/ Off-shore projects (Petrochemicals, Gas, Refining, On-shore hydrocarbon production facilities) - Ensure compliance with Company Quality. Health, Safety, Security and Environmental policies, procedures and reporting requirements. - Manage the projects in their entirety, from the invitation to tender ...

vũng tàu

:

project manager

099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Lead Electrical & Instrument Inspector in Vung Tau, Vietnam Key Tasks Coach and train a team of Electrical and Instrument Technicians to ensure competence development and staff succession Plan and carry out maintenance activities as directed by the Maintenance Supervisor on the process and utilities plant in a safe and efficient manner, being aware of cost ...
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Senior Mechanical Rotating Equipment Engineer in the Oil & Gas industry in Vung Tau city, Vietnam 1. Position Objective and General Responsibilities In a joint effort with the Engineering Contractor, Equipment Vendor, Company Engineering team to review, and partake in engineering, producing, installation, testing of mechanical and rotating equipment systems for the Owner Field ...
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Construction Manager in Condensate Processing Plant Extensive oil and gas experience appropriate to the project (at least 20 years working experience in oil & gas and used to be in Construction Manager position of at least 3 projects of similar nature).

vũng tàu

:

construction manager

099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Senior Rotating Equipment Engineer 1. Position Objective and General Responsibilities In a joint effort with the Engineering Contractor, Equipment Vendor, Company Engineering team to review, and partake in engineering, producing, installation, testing of mechanical and rotating equipment systems for the Owner Field facilities, which are safe, efficient and operations friendly. To foster and maintain ...
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Production Supervisor working on fpso/fso Production Supervisor working on fpso/fso 1 key objectives 1.1 Responsible for the supervision, planning and implementation of all production activities to within safety, environmental, legislative and company requirements and constraints. 1.2 To manage ...
099+
Vũng Tàu 790000, Việt Nam - cách đây 3 tuần trên getoilandgasjobs.com
Lead Mechanical Engineer in Condensate Processing Plant in Vung Tau city, Vietnam Extensive oil & gas experience appropriate to the project (at least 15 years working experience in oil & gas and used to be in Lead Mechanical Engineer position of at least 3 projects of similar nature).
Theo dõi tìm kiếm này và tạo thông báo bằng email cho Vũng tàu
 –   + 
Chia sẻ, bán hàng và trò chuyện với hàng xóm của bạn.
Google Google